BOHUN T. Exchange of Captives Within the Framework of the Truce of Deulino [Bohun T. Wymiana Jeńców w Ramach Rozejmu Dywilińskiego]

DOI: https://doi.org/10.15688/jvolsu4.2019.2.15

Tomasz Bohun

PhD, Editor of “Mówią wieki” (Centuries Speak) Science History Magazine,

Europian Sq., 3, 00-844 Warsaw, Poland

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

https://orcid.org/0000-0002-2051-5648


Abstract. Introduction. The article investigates the issue of the exchange of captives between Russia and the Polish-Lithuanian Commonwealth after the Truce of Deulino conclusion on December 1 (11), 1618. This truce marked the end of the Time of Troubles in the Moscow State and established peaceful relations between Russia and the Polish-Lithuanian Commonwealth for 14 years. The author analyzes the circumstances of the exchange of captives, and also highlights main problems arising in the course of implementing the agreements.

Materials. The study uses unpublished documents of the Ambassadorial Prikaz: record lists, petitions, lists of contract records stored in the form of columns and books in the Russian State Archive of Ancient Documents in funds No. 79 “Relations with Poland” and No. 141 “Prikaz Affairs of Old Years”.

Results. The Truce of Deulino provided the solution of two urgent issues: transfer of seven border cities and their uezds with subsequent delimitation of the border and exchange of captives. Over the course of time, the first agreements were reached only partly. Admittedly, castles smoothly passed to the Polish-Lithuanian possession, but because of mutual claims the border at the Trubchevsk-Novgorod-Seversk-Bryansk and the Vitebsk-Toropets lines became the part of the Treaty of Polyanovka (1634), which put an end to the Smolensk war. There were problems with the exchange of captives as well, which occurred more than three months later. However, the only culprit here was the Polish-Lithuanian side.

Key words: the Truce of Deulino, 1618, history of Russia, the Polish-Lithuanian Commonwealth, 17th century, exchange of captives.

Citation. Bohun T. Exchange of Captives Within the Framework of the Truce of Deulino. Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya 4, Istoriya. Regionovedenie. Mezhdunarodnye otnosheniya [Science Journal of Volgograd State University. History. Area Studies. International Relations], 2019, vol. 24, no. 2, pp. 175-183. (in Polish). DOI: https://doi.org/10.15688/jvolsu4.2019.2.15.


Tomasz Bohun

PhD, redaktor czasopisma historycznego Mówią wieki,

Europejska pl., 3, 00-844 Warszawa, Rzeczpospolita Polska

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

https://orcid.org/0000-0002-2051-5648


Adnotacja. Rozejm dywiliński przewidywał rozwiązanie dwóch bieżących kwestii: przekazania Rzeczpospolitej siedmiu pogranicznych miast z powiatami wraz z późniejszą delimitacją granicy, oraz wymiany jeńców. Terminowo udało się zrealizować jedynie część pierwszego z ustaleń. Wprawdzie grody płynnie przeszły w polsko-litewskie władanie, jednak z powodu obustronnej obstrukcji do wytyczenia granicy na odcinkach trubczewsko-nowogrodzkosiewiersko- briańskim oraz wielisko-toropieckim doszło dopiero w ramach wieńczącego wojnę smoleńską pokoju polanowskiego. Problemy były też z wymianą jeńców, do której doszło z ponad trzymiesięcznym opóźnieniem. Tutaj jednak jedynym winowajcą była strona polsko-litewska.

Słowa kluczowe: Rozejm Deulinskiego, 1618, historia Rosji, Państwo polsko-litewskie, XVII wiek, wymiana jeńców.

Citation. Bohun T. Wymiana Jeńców w Ramach Rozejmu Dywilińskiego. Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya 4, Istoriya. Regionovedenie. Mezhdunarodnye otnosheniya [Science Journal of Volgograd State University. History. Area Studies. International Relations], 2019, vol. 24, no. 2, pp. 175- 183. DOI: https://doi.org/10.15688/jvolsu4.2019.2.15.

Лицензия Creative Commons

Exchange of Captives Within the Framework of the Truce of Deulino [Bohun T. Wymiana Jeńców w Ramach Rozejmu Dywilińskiego] by Bohun T. is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Attachments:
Download this file (8_Bokhun.pmd.pdf) 8_Bokhun.pmd.pdf
URL: https://hfrir.jvolsu.com/index.php/en/component/attachments/download/1920
379 Downloads